Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Specialist teelt en techniek
Omschrijving
De specialist teelt en techniek is binnen het bedrijf de specialist als het gaat om de teelt in combinatie met de technische installaties en apparatuur. Hij heeft een uitvoerende en aansturende rol. Hij heeft een organisatorische rol bij het plannen van de operationele activiteiten. Hij is adviseur van zijn leidinggevende of management op basis van zijn deskundigheid. De specialist is de eerst verantwoordelijke als het gaat om productkwaliteit. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en het werk van medewerkers die hij functioneel aanstuurt. De specialist heeft de verantwoordelijkheid om de productkwaliteit binnen de marges te houden, rekening houdend met alle factoren. Hij is verantwoordelijk voor een optimaal teeltproces dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de gehanteerde zorgsystemen. Het verbeteren van de teeltmethoden valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. De specialist teelt en techniek legt verantwoordelijkheid af aan zijn direct leidinggevende. Afhankelijk van het bedrijf en de bedrijfsgrootte is dat de bedrijfsleider of de ondernemer/eigenaar.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
97682 01-08-2010 01-08-2016 01-08-2022
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
teelt 4 22204 01-08-2012 01-08-2016 01-08-2022