Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Manager teelt
Omschrijving
De manager teelt draagt eindverantwoordelijkheid van (een onderdeel) de onderneming. Hij heeft een leidinggevende, signalerende, aansturende en coördinerende rol. Hij is (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het financieel beleid en het commercieel beleid. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn medewerkers en voor het behalen van de afdelingsdoelen.   Hij is verantwoordelijk voor een efficiënte teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen van de gehanteerde zorgsystemen. Het verbeteren van de teeltmethoden valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Afhankelijk van het type bedrijf is de directe leidinggevende de bedrijfsleider of eigenaar/ondernemer van het bedrijf of is hij als zelfstandig ondernemer zelf eindverantwoordelijk. De manager teelt legt indien hij in loondienst is verantwoording af aan zijn direct leidinggevende.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
97681 01-08-2010 01-08-2016 01-08-2022
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
teelt 4 22204 01-08-2012 01-08-2016 01-08-2022