Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus data/elektra
Omschrijving
De technicus data/elektra is uitvoerend en adviserend en verricht vooral solistisch specialistisch werk aan stations voor datacommunicatie en elektriciteit en de hieraan gekoppelde distributienetten. Hij is volledig zelfstandig en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van zijn eigen takenpakket zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan een leidinggevende. Hij speelt in op wisselende onverwachte omstandigheden tijdens de uitvoering van zijn werk. Hij werkt volgens wet- en regelgeving, bedrijfsregels en arbovoorschriften. Als hij minder ervaren collega’s begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van hun werkplek en het resultaat van hun werk. Hij legt eindverantwoording af aan zijn leidinggevende.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
92131 01-08-2006 01-08-2016 01-08-2022
92133 01-08-2006 01-08-2016 01-08-2022
Dossier Code Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
Infratechniek 22053 01-08-2012 01-08-2016 01-08-2022